Monday, March 10, 2008

Excitement and Surprises

This week meron na rin kaming ga graduate! (Friday!) yipeeee

Kaya ngayon pa lang busy na ko kaka Google ng magandang hairdo para kay Ineng. And imis imis ng kapamahayan. Ihahanda ang mga kakailanganin. Make up, towel, blower, tissue, basahan, suklay, hairbrush, pang ipit sa buhok, gel, spray net, medyas, sapatos etc. etc....

Buti na lang at may magpi picture picture sa amin (in DSLR!).

Medyo excited (medyo pa lang :D...) na ako kasi sabi sa akin ni Ineng kasama raw siya sa Achievers 2007-2008. At! may speech pa. Well, the speech was supposedly a surprise... hehehe. pero di makatiis si Buninay kaya nasabi na rin sa akin.

Lorelia, Itay and I are very proud of you. We love you Ineng!!! Mwah!