Friday, August 17, 2007

Running out of Ink

kung sa lapis, pudpod na... kung sa tsinelas pigtas na... tingin ko marami pa pero ayaw ng tuminta...