Friday, May 26, 2006

Penguins


Oamaru, originally uploaded by Volda Shogun.

ang ganda.... just imagine 5 penguins... iipong ipong sa harapan mo. hehehehe