Friday, May 19, 2006

Inay's Instincts

Nasa kalagitnaan ako ng aking pagsasampay ng bigla na lang akong pumasok muli sa silid... Bigla akong natigilan.. Bakit ako pumasok dito??? Hanggang sa nakita kong humahangos na bumangon si ineng...Tila naghahanap... Iiyak na sana pero nakita niya ako sa may paanan niya... "Inay...kala ko umalis ka na...Dedede...yung may kasamang chocolate.. puno... antok pa po ako... ayaw magmulat ng mata ko...." Kaya pala ako pumasok... para walang gulo :)