Saturday, May 27, 2006

Bzzz....


Bzzz...., originally uploaded by luisa_m_c_m_cruz.

yan ang picture perfect.... magandang timing...macro shot