Sunday, April 23, 2006

Summer School

Ineng: Inay, manonood po ako ng Mermaidia, Robots, Beauty and the Beast... Ano pa po kaya???
Itay (sumabat): Ineng, you're watching those movies for the nth time! At saka pumapasok ka na sa school dapat hindi ka na nanonood ng gazillion movies in one sit...Saka ka na lang uli manood ng madami pag wala kang pasok ok.
Ineng: Itay, wala naman akong pasok pag gabi ah!?!?!?
Inay: Bwahaharharhar....Ipinanganak na ang katapat mo. :D