Sunday, April 09, 2006

palm sunday

maaga kami ni ineng gumising... nagsimba kami at nagpa bless ng palaspas. sabi ni ineng, "Inay ang daming pagaspas!!".... ineng, palaspas po....."Inay, nabasa ako ng coly water sa kilay"......hehehe.... ineng.....HHHHOLY po.