Friday, April 08, 2005

some of ineng's questions

*inay, ano yung isinubo sa iyo ng pari? bakit hindi ako binigyan?(tinatanong niya ako agad pagkatalikod pa lang namin)
*inay, sino yang nasa picture? -si ate jam- kakainin ko na ga? (hehehe)
*inay, kanino pong tostado mamon yan? -kay mama. kay mama tess- inay?!?! pupunta ga tayo ng us? :D
hmmmm... hindi ko pa maisip yung iba. hindi ko agad maalala next time uli